authentic online institute

آکادمی روان درمانی آسنتیک

دوره های تخصصی

یکی از دغدغه های بسیاری از افراد در هر حرفه ای، تبدیل شدن به متخصص آن حرفه است. این سوال بسیاری از روانشناسان و دانشجویان روانشناسی نیز هست. چگونه به یک روانشناس خوب تبدیل شویم؟  در مسیر یادگیری یک رشته تا تبدیل شدن به متخصص آن رشته، از روشهای مختلفی استفاده می کنیم: کتاب ها، مقالات، پادکست ها، دوره های کارورزی و … از روش های رایجی هستند که بسیاری از ما با آنها آشنایی داریم. اولین مواجهه ی بسیاری از ما با رویکردهای درمانی، ابزارهای ارزیابی و آموزش های روانشناختی در دانشگاه است. اما در دوره های تخصصی با انتخاب رویکردی خاص، از مبانی نظری تا مداخلات پیشرفته درمانی آن رویکرد را یاد می گیریم. برای تبدیل شدن به  روان درمانگر به اندازه­ی کافی خوب افزون بر ظرفیت های شخصی، به آموزش های حرفه ای نیز نیاز داریم.

 

دوره های تجربه محور

هدف دوره های تجربه محور کمک به افراد برای درک بیشتر دنیای درونی و شناخت چگونگی تجلی آن در زندگی روزمره است. ما در زندگی روزانه مان مجموعه ای از نقش های فردی و اجتماعی را بازی می کنیم که ممکن است در هر یک از آنها با چالش های متفاوتی مواجه شویم. همیشه گذر از این چالش ها الزاما نیازمند درمان نیست، گاهی یک دوره ی آموزشی تجربه محور می تواند به ما کمک کند خودمان و افراد مهم زندگی مان را در بستر روابط مان دقیقتر بنگریم، رفتارهای تکرارشونده و معیوب مان را شناسایی کنیم و در مورد ریشه های شکل گیری شان تامل کنیم تا از طریق این شناخت و خودآگاهی، در مقابل انتقال بی رویه شان در جنبه های مختلف زندگی مان، مانعی ایجاد کنیم و به شکل گیری راهبردهای جدید مقابله ای کمک کنیم.


این دوره ها جنبه های متفاوتی از زندگی ما را مد نظر قرار می دهند و آموزش ها و تکنیک های هر یک از آنها با توجه به رویکرد مدرس دوره، متفاوت خواهند بود. دوره های آموزش عمومی به یک گروه سنی خاص محدود نمی شوند، در هر دوره ی سنی که باشیم با دریافت آموزش های روانشناختی متناسب با آن دوره می توانیم گامی به سوی تجربه ی سلامت و بهزیستی روانی برداریم

 

دلیل بازگشت وجه