services

خدمات کلینیک آسنتیک

 

همه ما در زندگی با مسائلی مواجه می‌شویم که فکر می‌کنیم با حل آن مسائل زندگی بهتری خواهیم داشت؛ اما گاهی به تنهایی نمی‌توانیم آن‌ها را حل کنیم یا حتی به آن‌ها نزدیک شده و آن‌ها را تجربه و احساس کنیم، زمانی که دردهایمان را نمی بینیم، از تجربه شان در این لحظه اجتناب می کنیم و خود و دیگری را به طور مداوم به خاطر احساسات دردناکمان سرزنش می کنیم، دردهای زودگذر به زخم های عمیقی تبدیل می شوند که برای ترمیم شان به نیرویی مضاعف نیاز پیدا می کنیم. در اینجاست که روان درمانی معنا پیدا می کند. روان درمانی امکانی برای مشاهده، توجه و ترمیم مشفقانه ی زخم هایی است که سالیان پی در پی به خاطر آنها رنج زیادی را متحمل شده ایم.

گاهی به نظر می رسد به تنهایی رو به رو شدن با شرایط دشوار و رنج کشیدنشجاعانه تر است، در حالی که با مراجعه به متخصص می توان از تحمیل باراضافی و طولانی مدت بر جسم و روان مان پیشگیری کنیم.

دوره های آسنتیک

جلسات درمانی شخصی و
گروهی.

icons8-point-67

بزرگسالان

جلسات تغییر زندگی برای بزرگسالان، صرف نظر از اینکه به چه گروه سنی تعلق دارند.
icons8-point-67

خانواده

با خانواده خود به من بپیوندید و ما در مورد مسائل شما صحبت خواهیم کرد تا روابط شما را بهتر کنیم.
icons8-point-67

فرزندان

یک جلسه ویژه برای فرزندان شما در مورد مشکلات شخصی و مطالعه.
icons8-point-67

کسب و کار

یک جلسه تجاری برای سازمان خود ترتیب دهید تا نتیجه را افزایش دهید.