career

فعالیت های آسنتیک

کلینیک روان درمانی آسنتیک

پذیرش آنلاین و حضوری در آسنتیک

با مراجعه به صفحه تشخیص و پر کردن فرم مربوطه درخواست جلسه تشخیصی را ثبت نمایید، تا در اولین فرصت جلسه تشخیصی برگزار شود، تا درمانگر و مسیر درمانی مناسب با شرایط منحصر به فرد شما تعیین شود. همچنین مسیر درمانگر را انتخاب کنید. همچنین میتوانید از طریق رفتن به کلینیک آنلاین از میان متخصصین آسنتیک، روان درمانگر مورد نظر را انتخاب و مسیر درمانی خود را آغاز کنید.

صحبت با کارشناسان آسنتیک

جهت تشخیص مراحل درمانی درمانجو و انتخاب درمانگر

ارتباط با درمانجو

کارشناسان ما بعد از تشخیص مسیر مناسب شما را از روند درمان و درمانگر پیشنهادی مطلع می کنند.

آغاز جلسات روان درمانی

جلسات روان درمانی به انتخاب درمانجو می تواند بصورت آنلاین و یا حضوری برگزار گردد.