سمیه معتمد نیا
تایید شده
سمیه معتمدنیا
تحلیلی
به قول بیون، هرجایی که هستی و شروع می¬کنی کار روان درمانی را، مراجعی که بر فرض 10 سال است، 5 سال است می¬آید، هر دفعه که وارد جلسه می¬شود روان¬کاو باید نه خاطره¬ای در ذهن داشته باشد، نه سابقه¬ای، نه اینکه قبلا چی شد و نه اینکه بعدا چه می¬شود و نه خواستی برای این¬که چه¬کار کند! اصلا روان¬کاو قرار است حواسش باشد که یک کاری نکند!
دکتری روانشناسی بالینی
بزرگسال
ندارد
۲۴ ساعت قبل از جلسه
فرم رزرو مراجعان خارجی:

دلیل بازگشت وجه