تایید شده
یوسف اسماعیلیون
منتالیزیشن
سلام! من یوسف اسماعیلیون هستم، رواندرمانگر تحلیلی بزرگسال با تمرکز بر روی رویکرد منتالیزیشن. منتالیزیشن برای من بیشتر از یک روش درمانی است؛ این یک سفر عمیق به دنیای داخلی فرد است که ارتباط بین ذهن،بدن،احساسات و رفتارها را فراهم می‌کند.باور دارم که منتالیزیشن درک عمیق از ذهن، هیجانات و تفکرات به ما میده در واقع توی یک جمله دیدن دیده نشده هاست. در درمان، من به دنبال رسیدن به تعادل هستم ایجاد تعادل بین درک جهان داخلی و توانایی فهم بهتر از  دنیای دیگری.  و امیدوارم که بعد از این سفر بتوانیم درک کنیم آنچه قبلا غیر قابل درک بود. و توان تامل کردن را به دست اوریم به آنچه که قبلاً غیر قابل تامل بود. چنان که شاملو میگه انسان زاده شدن تجسّدِ وظیفه بود: توانِ دوست‌داشتن و دوست‌داشته‌شدن توانِ شنفتن توانِ دیدن و گفتن توانِ اندُهگین و شادمان‌شدن توانِ خندیدن به وسعتِ دل، توانِ گریستن از سُویدای جان توانِ گردن به غرور برافراشتن در ارتفاعِ شُکوهناکِ فروتنی توانِ جلیلِ به دوش بردنِ بارِ امانت و توانِ غمناکِ تحملِ تنهایی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
بزرگسالان
آنلاین: شنبه ازساعت 12 تا 16 دوشنبه ساعت 14تا 15 – 17 تا 18 -18 تا 19
حضوری و انلاین داخل ایران 900 هزار تومان آنلاین- خارج از ایران 30 دلار آمریکا یا یورو
24ساعت قبل
فرم رزرو مراجعان خارجی:

در حال بارگذاری ...

دلیل بازگشت وجه