group consultancy

گروه درمانی

گروه درمانی

گروه‌درمانی شکلی از درمان است که در آن گروه معینی از افراد در فواصل مشخص و در طی زمان به همراه یک هدایتگر آموزش‌دیده گرد هم جمع می‌شوند. گروه یک ساختار اجتماعی است که ما در دل آن می‌توانیم خود و دیگران را درک کنیم. درک خود و دیگران از طریق برقراری ارتباط و کاوش به دست می‌آید.گروه می‌تواند منبعی غنی برای حمایت باشد؛ به‌خصوص در زمان‌های بحران و برای افرادی که به دلیل مشکلات خود احساس انزوا یا شرم دارند.. در این روش گروه خود به عامل درمان تبدیل می‌شود و درمانگر در پس‌زمینه قرار دارد و به‌جای اینکه نقش رهبری بالا به پایین را بر عهده داشته باشد، صرفاً در نقش راهنما فرآیند گروه را هدایت می‌کند. هدایتگرگروه به گروه کمک می‌کند توانایی‌های خود را رشد دهد تا اعضا بتوانند در کنار یکدیگر در این محیط پرورش‌دهنده رشد کنند و بیاموزند. درمان در گروه بر مسائلی متمرکز است که هر فرد مطرح می‌کند و سایر اعضا به کاوش این مسائل کمک می‌کنند. ممکن است الگوهای آشنای ارتباطی در گروه نیز ظهور کنند و فرصت «اینجا و اکنونی» فراهم کنند تا بینش جدیدی به دست آید و روش‌های متفاوت و از نظر روان‌شناختی سالم‌تری برای ارتباط شکل گیرد. با کاوش و تحلیل مسائل شخصی و شکل‌گیری ارتباطات، امکان تغییر همیشگی به وجود می‌آید. درمان در گروه بر مسائلی متمرکز است که هر فرد مطرح می‌کند و سایر اعضا به کاوش این مسائل کمک می‌کنند. ممکن است الگوهای آشنای ارتباطی در گروه نیز ظهور کنند و فرصت «اینجا و اکنونی» فراهم کنند تا بینش جدیدی به دست آید و روش‌های متفاوت و از نظر روان‌شناختی سالم‌تری برای ارتباط شکل گیرد. با کاوش و تحلیل مسائل شخصی و شکل‌گیری ارتباطات، امکان تغییر همیشگی به وجود می‌آید.هدف گروه‌درمانی تشویق افراد به صحبت کردن دربارۀ مشکلاتشان و به اشتراک گذاشتن این مسائل به منظور افزایش درک از خود و بهبود روابط با دیگران است. در این موقعیت، افراد اغلب خواهان راه حل یا توصیه هستند، اما درمانگر گروه به جای این کار کاوش احساسات، افکار و رفتار را به همراه سایر اعضای گروه تشویق می‌کند. اعضا تشویق می‌شوند تا جای ممکن آزادانه با یکدیگر صحبت کنند و متفکرانه به یکدیگر گوش دهند و پاسخ دهند و به این طریق منجر به پیوستن سالم‌تر فرد به شبکۀ روابطش می‌شود.

گروه‌درمانی فواید بسیاری برای افرادی  با مشکلات احساسی دیرپا دارد و به‌خصوص برای افرادی مناسب است که در شکل دادن یا حفظ روابط سالم مشکل دارند؛ همچنین برای مبتلایان به اضطراب و افسردگی. گروهِ درمانی به افراد کمک می‌کند درک تازه‌ای از خود به دست آورند و به‌طور فزاینده به روشی سالم‌تر با دیگران تعامل داشته باشند.